SLUNGRUM

Ett gammalt sädesmagasin från 1938 byggs om till ett modernt slungrum för biodling. Detta ska även fungera som godkänt storkök, matproduktion.

Väggar kommer att rivas och byggas med livsmedelsklassad beklädnad. Golven gjuts om och får ny beläggning. 

© 2018 Granberg Fastigheter Skåne AB